Универсалният
фугопълнител
 
Category:Фугопълнители

● Лесен за приготвяне и нанасяне
● Фугопълнител и шпакловъчна маса в един продукт● С подобрени заглаждащи свойства
● Време за работа -  40 минути