РЕГИПС-ИДЕАЛ
 
Category:Лепила

Гипсово лепило

Гипсовото лепило представлява суха хомогенна смес на гипсова основа и специални добавки, контролиращи времето на свързване и други специфични технически показатели.