Обикновен
фугопълнител
 
Category:Фугопълнители

● Сигурна защита срещу пукнатини
● Икономична алтернатива на скъпите фугопълнители● Подходящ за грапави повърхности
● Време за работа -  40 минути