Готова
фугираща смес - алтернатива на праховите фугопълнители
 
Category:Фугопълнители

● Директно нанасяне върху основата без необходимост от смесване на обекта
● Възможност за ръчно или машинно полагане● Възможност за шпакловане на различни основи като гипскартон, мазилка, и др.
● Повишена производителност
● Качествена обработка на ръбове Rigips PRO в съчетание с армираща лента