Битови
вентилатори за вграждане във въздуховоди
 
Category:Битови вентилатори

Битови вентилатори за вграждане във въздуховоди - размери :диаметър 100 мм ,125 мм ,150 мм Приложение :- Специално проектирани за вентилация на помещения с малки и средни размери
- Вграждат се директно във въздуховод