PVC облицовки
ProductNameDescription
Зелен мрамор - Fi 09
Category:   
PVC облицовки

Предлага се с дължина 2,6 м / 5 бр. - 3,25 м2/

Ширина на ламела -  25 см

Зелен гранит - Mer 16
Category:   
PVC облицовки

Предлага се с дължина 2,6 м / 5 бр. - 3,25 м2/

Ширина на ламела -  25 см

F профил
Category:   
PVC облицовки

Параметри: Дължина 3м

Н профил
Category:   
PVC облицовки

Параметри: Дължина 3м

U профил
Category:   
PVC облицовки

Параметри: Дължина 3м

Y профил
Category:   
PVC облицовки

Параметри: Дължина 3м

Декоративен профил
Category:   
PVC облицовки

Параметри: Дължина 3м

  Prev   1  2