Битови вентилатори
ProductNameDescription
Битови вентилатори за вграждане във въздуховоди
Category:   
Битови вентилатори

Битови вентилатори за вграждане във въздуховоди - размери :диаметър 100 мм ,125 мм ,150 мм Приложение :

Битови вентилатори
Category:   
Битови вентилатори

Вентилатори за битови и санитарни помещения -кръгли и квадратни - размери :диаметър 100 мм ,125 мм ,150 мм
Приложение :